Likumi

Likums  Saite
Dzīvnieku aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=14940
Veterinārmedicīnas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=20436
Medību likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=77455

Ministru kabineta noteikumi

Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai http://www.likumi.lv/doc.php?id=132534
Dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās http://www.likumi.lv/doc.php?id=136125&from=off
Sporta, darba un atrakciju dzīvnieku labturības prasības http://www.likumi.lv/doc.php?id=124369&from=off
Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi http://www.likumi.lv/doc.php?id=185798
Bīstamu suņu turēšanas noteikumi http://www.likumi.lv/doc.php?id=127823 
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība http://www.likumi.lv/doc.php?id=232354 
Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība http://www.likumi.lv/doc.php?id=223601
Noteikumi par dzīvnieku kapsētām http://www.likumi.lv/doc.php?id=198621 
Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai http://www.likumi.lv/doc.php?id=221138

Starptautiskie akti

Eiropas Konvencija par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=218104

Noderīgas saites

Par dzīvnieku labturību no PVD mājas lapas http://www.pvd.gov.lv/lat/...
Par dzīvnieku labturību no Zemkopības ministrijas mājas lapas http://www.zm.gov.lv/?sadala=1513