Novads Vispārīgiem jautājumiem Ziņošanai par klaiņošanas gadījumiem
Ādažu novads Ādažu novada pašvaldība, tālr. 67997350 Ādažu glābšanas dienests, tālr. 67997777
Aglonas novads Aglonas novada pašvaldība, tālr. 65324573
Aizkraukles novads Aizkraukles novada pašvaldība, tālr. 65133930 Aizkraukles rajona policijas pārvalde, tālr. 65102500
Aizputes novads Aizputes novada pašvaldība, tālr. 6344818 Aizputes dežūrdienesta patruļnieki, tālr. 26475143
Aknīstes novads Aknīstes novada pašvaldība, tālr. 65237750
Alojas novads Alojas novada pašvaldība, tālr. 64023925 Alojas pilsētas pašvaldības policists, tālr. 20245230 Braslavas pašvaldības policists, tālr. 29169273 Brīvzemnieku pašvaldības policists, tālr. 20245230 Staiceles pašvaldības policists, tālr. 29169273
Alsungas novads Alsungas novada pašvaldība, tālr. 63351342 Pašvaldības policijas inspektors Dainis Jēkabsons, tālr. 22007968
Alūksnes novads Alūksnes novada pašvaldība, tālr. 64381506 Biedrība „Astes un Ūsas”, Modris Briedis, tālr. 26523096
Amatas novads Amatas novada pašvaldība, tālr. 64127935 Darba laikā tālr. 28844467 Pēc darba laika Cēsu pašvaldības policija, tālr. 64122735
Auces novads Auces novada pašvaldība, tālr. 63745141 Auces pārvaldības policijas inspektori, tālr. 29190223
Apes novads Apes novada pašvaldība, tālr. 64307220 Apes pašvaldības kārtībnieks Gvido Semjonovs, tālr. 29392750
Babītes novads Babītes novada pašvaldība, tālr. 67914650 Sabiedriskās kārtības sargi, tālr. 67914964 vai 29466001
Baldones novads Baldones novada pašvaldība, tālr. 67932350 Pašvaldības policijas dežūrdaļa, tālr. 67937102
Baltinavas novads Baltinavas novada pašvaldība, tālr. 64521227
Balvu novads Balvu novada pašvaldība, tālr. 64522453 Pašvaldības aģentūra „San-Tex”, tālr. 29442378
Bauskas novads Sabiedriskās un kārtības nodaļa, tālr. 63960198 Z/S „Mežavairogi”, Danuta Priede tālr. 26479144 Mārtiņš Priede tālr. 29139149
Beverīnas novads Beverīnas novada pašvaldība, tālr. 64281737 Beverīnas pašvaldības policija, tālr. 64220888
Brocēnu novads Brocēnu novada pašvaldības izpilddirektore Gaļina Aharkova, tālr. 63807292
Burtnieku novads Burtnieku novada pašvaldība, tālr. 64226643 Pašvaldības policists Valērijs Pudenko, tālr. 26403140
Carnikavas novads Carnikavas novada pašvaldība, tālr. 67993814 p/a „Carnikavas Komunālserviss”, tālr. 67993705