Novads Vispārīgiem jautājumiem Ziņošanai par klaiņošanas gadījumiem
Madonas novads Madonas novada pašvaldības Labiekārtošanas darbu speciāliste Gita Lutce, tālr. 64860143 vai 29287466 Kārtībnieks Alens Dzenis, tālr. 22025012
Mālpils novads Mālpils novada pašvaldība, tālr. 67970888 Pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Lejiņš, tālr. 28357022 Veterinārārsts Atis Aigars, tālr. 26143151
Mārupes novads Mārupes novada pašvaldība, tālr. 67934695 Pašvaldības policija, tālr. tālr. 67933470 vai 25423038
Mazsalacas novads Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa, tālr. 64207845 Valsts policijas iecirknis, tālr. 64251002
Mērsraga novads Mērsraga novada pašvaldība, tālr. 63235643 Pašvaldības policists Egīls Bolmanis, tālr. 27234282
Naukšēnu novads Naukšēnu novada pašvaldība, tālr. 64268288 Naukšēnu novads Naukšēnu novada pašvaldība, tālr. 64268288 Pašvaldības policijas inspektors Pēteris Ķikulis, tālr. 64250953
Neretas novads Neretas novada pašvaldība, tālr. 65176166 Valsts policijas iecirknis, tālr. 65176102
Nīcas novads Nīcas novada pašvaldība, tālr. 63469049 Pašvaldības policija, tālr. 63489485, 26512661
Ogres novads Ogres novada pašvaldība, tālr. 65071160 Ogres dzīvnieku patversme, tālr. 26342330
Olaines novads Olaines novada pašvaldība, tālr. 67964333 Pašvaldības policija, tālr. 29198070
Ozolnieku novads Ozolnieku novada pašvaldība, tālr. 63084721 Ozolnieku pašvaldības policija, tālr. 63050102 Branku pašvaldības policijas inspektors, tālr 63057762 vai 29397365 Ānes pašvaldības policijas inspektors, tālr. 63048328 vai 28374404 Salgales pašvaldība spolicijas inspektors, tālr. 28381801
Pārgaujas novads Pārgaujas novada pašvaldība, tālr. 64134426 Darba laikā tālr. 28844467 Pēc darba laika Cēsu pašvaldības policija, tālr. 64122735
Pāvilostas novads Pāvilostas novada pašvaldības darbu rīkotājs Aivars Alnis, tālr. 26424920 Pašvaldības policija, tālr. 29242320
Pļaviņu novads Pļaviņu novada pašvaldība, tālr. 65133054 Pašvaldības policija, tālr. 65134104 vai 26458996
Preiļu novads Preiļu novada pašvaldības Komunālās daļas vadītājas vietas izpildītāja Velta Kodore, tālr. 26345376 Pašvaldības policija, tālr. 65307330
Priekules novads Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma, tālr. 29176392 Priekules pilsētā Saimniecības vadītājs Māris Rubezis, tālr. 28691120 Priekules pagastā Saimniecības vadītājs Edgars Rubezis, tālr. 29428641 Valsts policijas iecirknis, tālr. 63461002
Priekuļu novads Priekuļu novada pašvaldība. Tālr. 64107871 Pašvaldības policija, tālr. 26290581
Raunas novads Raunas novada pašvaldība, tālr. 64107343 Valsts policijas iecirknis, tālr. 64177299
Rēzekne Rēzeknes pilsētas pašvaldība, tālr. 64607605 Pašvaldības SIA ”Rēzeknes namsaimnieks”, patversmes tālr. 26179322
Riebiņu novads Riebiņu novada pašvaldība, tālr. 65324375 Vecākais kārtībnieks Raimonds Cimdiņš, tālr. 27704945