Novads Vispārīgiem jautājumiem Ziņošanai par klaiņošanas gadījumiem
Tērvetes novads Tērvetes novada pašvaldība, tālr. 63726012 Pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Kozuliņš, tālr. 20280114 vai Ēriks Zandersons, tālr. 26557068
Tukuma novads Tukuma novada pašvaldība, tālr. 63122707 Tukuma dzīvnieku patversme, tālr. 26227913, 26885916 Pašvaldības policija, tālr. 63125050, 2612505
Vaiņodes novads Vaiņodes novada pašvaldība, tālr. 63464333 Pašvaldības policija, tālr. 63464954
Valkas novads Valkas novada pašvaldības Pilsētas apsaimniekošanas nodaļa, Inese Vehi, tālr. 64722503 Pašvaldības policijas, tālr. 64723431
Valmiera Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jautājumos Līga Zīlmane, tālr.64207152 vai 28366455 Valmieras dzīvnieku patversmes, veterinārā ārste Dzintra Saulītie, tālr. 29230307
Varakļānu novads Varakļānu novada pašvaldība, tālr. 64860840 Valsts policijas iecirknis, tālr. 64866602
Vārkavas novads Vārkavas novada pašvaldība, tālr. 65329632 Valsts policijas iecirknis, tālr. 65302827
Vecpiebalgas novads Vecpiebalgas novada pašvaldības Komunālā daļa, tālr. 64107279 Pašvaldība policija, tālr. 64164369
Vecumnieku novads Vecumnieku novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības nodaļa, vadītājs Edgars Polis, tālr. 29157005 Valsts policijas iecirknis, tālr. 63976232
Ventspils Ventspils pilsētas pašvaldības – Komunālā pārvalde, tālr. 63624269 Pašvaldības policija, tālr. 63624729
Viesītes novads Viesītes novada pašvaldības Lauku attīstības speciālists Ivars Vingris, tālr. 26463352 Valsts policijas iecirknis, tālr. 65245002
Viļakas novads Viļakas novada pašvaldības izpilddirektore Zigrīda Vancane, tālr. 64507223 Valsts policijas iecirknis, tālr. 64521100
Viļānu novads Viļānu novada pašvaldība, tālr. 64628033 Valsts policijas iecirknis, tālr. 64662068
Zilupes novads Zilupes novada pašvaldība, tālr. 65707311 Valsts policijas iecirknis, tālr. 65723002